อปท.ในจังหวัดตรัง
อำเภอ
อปท.
เว็บไซต์
อำเภอเมือง
1. อบต.นาท่ามเหนือ
2. อบต.บ้านโพธิ์ -
3. อบต.โคกหล่อ -
4. อบต.น้ำผุด www.numpud.go.th
5. อบต.ควนปริง
6. อบต.นาตาล่วง
7. อบต.นาท่ามใต้
8. อบต.หนองตรัด
9. อบต.นาโยงใต้
10. อบต.หนองตรุด
11. อบต.บางรัก
12. อบต.บ้านควน
13. อบต.นาพละ
14. อบต.นาบินหลา
15.อบต.นาโต๊ะหมิง www.natoeming.go.th
 
อำเภอกันตัง
1. ทม.กันตัง
2. อบต.คลองชีล้อม
3. อบต.กันตังใต้
4. อบต.เกาะลิบง
5. อบต.คลองลุ www.klonglu.go.th
6. อบต.โคกยาง www.khokyang.in.th
7.อบต.นาเกลือ www.naklua.go.th
8. อบต.บ่อน้ำร้อน www.bornamron.go.th
9. อบต.บางหมาก www.bangmark.go.th
10.อบต.บางสัก
11. อบต.บางเป้า
12. อบต.ย่านซื่อ
13. อบต.ควนธานี
14.อบต.วังวน
   
อำเภอปะเหลียน
1. อบต.บ้านนา
2. อบต.ปะเหลียน
3. อบต.สุโสะ
4. อบต.แหลมสอม
5. อบต.ท่าข้าม
6. อบต.ท่าพญา
7. อบต.บางด้วน
8. อบต.ลิพัง
9. อบต.ทุ่งยาว
10. อบต.เกาะสุกร
อำเภอย่านตาขาว
1. อบต.ในควน
2. อบต.เกาะเปียะ
3.อบต.ทุ่งค่าย
4. อบต.นาชุมเห็ด
5. ทต.ทุ่งกระบือ
6. อบต.ย่านตาขาว
7. อบต.หนองบ่อ
8. อบต.โพรงจระเข้
   
อำเภอห้วยยอด
1. อบต.เขากอบ
2. อบต.บางดี
3. อบต.หนองช้างแล่น
4. อบต.นาวง
5. อบต.ห้วยนาง
6. อบต.ลำภูรา
7. อบต.บางกุ้ง
8. อบต.ปากแจ่ม
9. อบต.เขาปูน
10.อบต.ท่างิ้ว
11. อบต.ทุ่งต่อ
12. อบต.ปากคม
13. อบต.เขาขาว
14. อบต.วังคีรี
15.อบต.ในเตา
www.naitao.go.th
16.อบต.ห้วยยอด
www.huaiyot.go.th
 
อำเภอสิเกา
1. อบต.บ่อหิน
2.อบต.เขาไม้แก้ว
3. อบต.ไม้ฝาด
4. อบต.นาเมืองเพชร
5. อบต.กะลาเส
   
อำเภอรัษฎา
1.อบต.หนองปรือ
2. อบต.ควนเมา
3. อบต.คลองปาง
4. อบต.เขาไพร
5. อบต.หนองบัว
   
อำเภอนาโยง
1. อบต.นาโยงเหนือ
2. อบต.นาข้าวเสีย
3.อบต.โคกสะบ้า www.koksaba.go.th
4.อบต.ช่อง www.chong.go.th
5.อบต.นาหมื่นศรี -
6.อบต.ละมอ www.lamo.go.th
7. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ www.nayongnuacity.go.th
 
อำเภอวังวิเศษ
1. อบต.เขาวิเศษ
2.อบต.ท่าสะบ้า
3.อบต.อ่าวตง
4. อบต.วังมะปราง
5.อบต.วังมะปรางเหนือ
www.wangmaprangnuar.go.th
6. เทศบาลตำบลวังวิเศษ
www.wangwisescity.go.th
 
อำเภอหาดสำราญ
1. อบต.หาดสำราญ
2. อบต.ตะเสะ
3.อบต.บ้าหวี