หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 738 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/678
31 กรกฎาคม 2557
31 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/677
30 กรกฎาคม 2557
31 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/676
31 กรกฎาคม 2557
31 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/9794
30 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.3/675
30 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/9668
30 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/9668
30 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
การเงินบัญชีและ
29 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/9668
30 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/9573
28 กรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
95 คน
เมื่อวาน :
421 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
12,150 คน
ปีนี้ :
72,431 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
137,874 คน
Online: 24 user(s)
IP Address ของคุณคือ 23.20.50.20
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas