หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2560
 
จำนวนหนังสือ 73 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมฯ
0023.3/ว 59
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 55
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 57
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว58
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 55
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/54
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/ง 267
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
การเงินบัญชีและ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.5/ว 268
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 269
19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 256
18 มกราคม 2560
19 ม.ค. 2560
 
   
   
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
588 คน
เมื่อวาน :
622 คน
เดือนนี้ :
8,556 คน
เดือนที่แล้ว :
14,054 คน
ปีนี้ :
8,556 คน
ปีที่แล้ว :
163,018 คน
ทั้งหมด :
478,822 คน
Online: 7 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.204.138.206
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas