หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2560
 
จำนวนหนังสือ 276 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
บริหารทั่วไป
ตง 0023.1/ว2562
26 พฤษภาคม 2560
26 พ.ค. 2560
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 2533
24 พฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560
มาตรฐานการบริหา
ด่วนมาก ที่ ตง 0023./ว2547
25 พฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/508
25 พฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/6300
25 พฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว2538
24 พฤษภาคม 2560
24 พ.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/507
24 พ.ค.2560
24 พ.ค. 2560
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/505
23 พฤษภาคม 2560
23 พ.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 2524
23 พค.2560
23 พ.ค. 2560
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว2521
23 พฤษภาคม 2560
23 พ.ค. 2560
 
   
   
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
554 คน
เมื่อวาน :
578 คน
เดือนนี้ :
12,920 คน
เดือนที่แล้ว :
17,407 คน
ปีนี้ :
45,190 คน
ปีที่แล้ว :
38,928 คน
ทั้งหมด :
391,366 คน
Online: 15 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.81.152.30
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas