หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 1194 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
กฎหมายระเบียบฯ
ตง 0023.4/1143
28 พฤศจิกายน 2557
28 พ.ย. 2557
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/1150
28 พฤศจิกายน 2557
28 พ.ย. 2557
บริหารทั่วไป
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.1/1148
27 พฤศจิกายน 2557
28 พ.ย. 2557
มาตรฐานการบริหา
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.2/17266
27 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/17261
27 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/17254
27 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/17253
27 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/17242
27 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/17189
28 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/17168
27 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
329 คน
เมื่อวาน :
382 คน
เดือนนี้ :
9,743 คน
เดือนที่แล้ว :
11,957 คน
ปีนี้ :
116,671 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
182,114 คน
Online: 13 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.237.98.229
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas