หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 411 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/ว4494
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
บริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/ 4492
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
กฎหมายระเบียบแล
ตง 0023.4/394
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/4470
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/4471
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
มาตรฐานฯ
ตง 0023.2/4469
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
มาตรฐานฯ
ตง 0023.2/4468
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/4439
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/4438
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/4437
23 เมษายน 2557
23 เม.ย. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
71 คน
เมื่อวาน :
394 คน
เดือนนี้ :
6,619 คน
เดือนที่แล้ว :
10,809 คน
ปีนี้ :
34,675 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
100,118 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.204.215.209
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas