หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 801 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/748
21 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/749
21 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/10982
21 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
กลุ่มงานมาตรฐาน
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.2/744
21 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
กลุ่มงานมาตรฐาน
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.2/10869
20 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ขอเชิญประชุม [อ่าน 1 คน]
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/745
21 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/10924
20 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/743
21 สิงหาคม 2557
21 ส.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/741
20 สิงหาคม 2557
20 ส.ค. 2557
บริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/-
18 สิงหาคม 2557
20 ส.ค. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
187 คน
เดือนนี้ :
7,948 คน
เดือนที่แล้ว :
12,150 คน
ปีนี้ :
80,379 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
145,822 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.91.194.213
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas