หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2560
 
จำนวนหนังสือ 194 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/ว 869
21 กุมภาพันธ์ 2560
21 ก.พ. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 851
20 กุมภาพันธ์ 2560
21 ก.พ. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 850
20 กุมภาพันธ์ 2560
21 ก.พ. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/176
20 กุมภาพันธ์ 2560
21 ก.พ. 2560
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/ว 853
20 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 2560
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/2337
20 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 2560
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/170
17 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/172
20 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 2560
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 846
20 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 2560
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/ว 835
17 กุมภาพันธ์ 2560
17 ก.พ. 2560
 
   
   
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
332 คน
เมื่อวาน :
647 คน
เดือนนี้ :
11,195 คน
เดือนที่แล้ว :
14,886 คน
ปีนี้ :
26,081 คน
ปีที่แล้ว :
163,018 คน
ทั้งหมด :
496,347 คน
Online: 22 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.204.220.238
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas