หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 463 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/495
4 พฤษภาคม 2559
04 พ.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/6857
27 เมษายน 2559
02 พ.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6973
29 เมษายน 2559
29 เม.ย. 2559
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/461
26 เมษายน 2559
26 เม.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6607
22 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6606
22 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6606
22 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6606
22 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6606
22 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6606
22 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559
 
   รับโอน(ย้าย) laemsom : 2016-04-25 (ตอบ 0)
   อบต. บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง รั.. treebubpa5.. : 2016-04-22 (ตอบ 0)
   ผอ.คลัง, นวก.สาธารณสุข, นักวิเ.. khawpun : 2016-04-01 (ตอบ 0)
   รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองคลัง keatsuda : 2016-03-28 (ตอบ 0)
   รับโอน (ย้าย) ด่วน wanakorn : 2016-03-21 (ตอบ 0)
   รับโอน (ย้าย) sopida : 2016-03-18 (ตอบ 0)
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
83 คน
เมื่อวาน :
344 คน
เดือนนี้ :
2,336 คน
เดือนที่แล้ว :
11,044 คน
ปีนี้ :
51,726 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
358,974 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 50.17.119.59
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas