หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2558
 
จำนวนหนังสือ 954 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/886
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/885
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
กลุ่มงานส่งเสริ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/11481
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
หนังสือสมาคมองค
ตง พิเศษ /๑๒
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
29 ก.ค. 2558
กลุ่มงานมาตรฐาน
ที่ ตง 0023.2/11675
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/11655
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
กลุ่มงานส่งเสริ
ที่ ตง 0023.3/11648
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/11643
29 กรกฎาคม 2558
29 ก.ค. 2558
การเงินบัญชีและ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/11632
28 กรกฎาคม 2558
28 ก.ค. 2558
งานบริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/876
28 กรกฎาคม 2558
28 ก.ค. 2558
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
30 คน
เมื่อวาน :
319 คน
เดือนนี้ :
8,152 คน
เดือนที่แล้ว :
8,993 คน
ปีนี้ :
66,496 คน
ปีที่แล้ว :
128,303 คน
ทั้งหมด :
260,242 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.226.147.190
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas