หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 469 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/ว 7789
28 มิุถุนายน 2559
28 มิ.ย. 2559
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/ว 7789
28 มิุถุนายน 2559
28 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ที่ ตง 0023.3/688
17 มิถุนายน 2559
20 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/670
14 มิถุนายน 2559
14 มิ.ย. 2559
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/613
2 มิถุนายน 2559
02 มิ.ย. 2559
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/505
10 พฤษภาคม 2559
10 พ.ค. 2559
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/495
4 พฤษภาคม 2559
04 พ.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/6857
27 เมษายน 2559
02 พ.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/6973
29 เมษายน 2559
29 เม.ย. 2559
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/461
26 เมษายน 2559
26 เม.ย. 2559
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
450 คน
เมื่อวาน :
432 คน
เดือนนี้ :
10,639 คน
เดือนที่แล้ว :
13,679 คน
ปีนี้ :
73,708 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
380,956 คน
Online: 16 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.158.209.26
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas