หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 925 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/12714
19 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/12713
19 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/12712
19 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/883
19 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/878
18 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/881
19 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/881
19 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/12641
18 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/874
18 กันยายน 2557
19 ก.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
18 กันยายน 2557
ที่ ตง 0023.3/874
19 ก.ย. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
176 คน
เมื่อวาน :
495 คน
เดือนนี้ :
8,075 คน
เดือนที่แล้ว :
10,591 คน
ปีนี้ :
91,097 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
156,540 คน
Online: 10 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.235.51.243
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas