หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2560
 
จำนวนหนังสือ 60 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/309
27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/310
27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/ ว1626
28 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/ ว1628
28 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/4040
28 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560
กฎหมายฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.4/4027
28 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 1595
27 มีนาคม 2560
27 มี.ค. 2560
กลุ่มงานกฎหมายร
ที่ ตง 0023.4/ ว311
27 มีนาคม 2560
27 มี.ค. 2560
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 1592
27 มีนาคม 2560
27 มี.ค. 2560
กลุ่มงานส่งเสริ
ที่ ตง 0023.3 / ว 1581
27 มีนาคม 2560
27 มี.ค. 2560
 
   
   
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
541 คน
เมื่อวาน :
763 คน
เดือนนี้ :
11,994 คน
เดือนที่แล้ว :
0 คน
ปีนี้ :
11,994 คน
ปีที่แล้ว :
38,928 คน
ทั้งหมด :
358,170 คน
Online: 18 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.197.177.171
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas