หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 1269 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/1038
22 ธันวาคม 2557
22 ธ.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/18556
22 ธันวาคม 2557
22 ธ.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/18557
22 ธันวาคม 2557
22 ธ.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/1035
19 ธันวาคม 2557
19 ธ.ค. 2557
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/18444
18 ธันวาคม 2557
19 ธ.ค. 2557
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/18443
18 ธันวาคม 2557
19 ธ.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/18442
18 ธันวาคม 2557
18 ธ.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/18441
18 ธันวาคม 2557
18 ธ.ค. 2557
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/18361
17 ธันวาคม 2557
18 ธ.ค. 2557
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/18362
17 ธันวาคม 2557
18 ธ.ค. 2557
 
   รับโอนพนักงานส่วนตำบล jarasri : 2014-12-18 (ตอบ 0)
   รับโอน kambum : 2014-12-17 (ตอบ 0)
   รับโอนย้ายพัสดุ anong : 2014-12-17 (ตอบ 0)
   รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง เจ้าหน้า.. thakham : 2014-12-11 (ตอบ 0)
   รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ .. thakham : 2014-12-09 (ตอบ 0)
   อบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประ.. treebubpa : 2014-12-03 (ตอบ 0)
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
26 คน
เมื่อวาน :
440 คน
เดือนนี้ :
7,918 คน
เดือนที่แล้ว :
10,322 คน
ปีนี้ :
125,168 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
190,611 คน
Online: 7 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.80.69.152
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas