หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 1254 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/822
21 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/ว 9446
21 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/ว 9445
21 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
กฎหมายฯ
ที่ ตง 0023.4/ว9432
21 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
กฎหมายฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.4/ว9430
21 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/818
21 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/812
20 ตุลาคม 2559
21 ต.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/813
20 ตุลาคม 2559
20 ต.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 9415
20 ตุลาคม 2559
20 ต.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/813
20 ตุลาคม 2559
20 ต.ค. 2559
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
9 คน
เมื่อวาน :
104 คน
เดือนนี้ :
14,392 คน
เดือนที่แล้ว :
16,774 คน
ปีนี้ :
128,044 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
435,292 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.166.73.190
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas