หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 194 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/177
12 กุมภาพันธ์ 2559
12 ก.พ. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/175
12 กุมภาพันธ์ 2559
12 ก.พ. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/174
11 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/2358
11 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/171
11 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/2357
11 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
กฏหมายระเบียบฯ
ที่ ตง 0023.4/2260
9 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
กฏหมายระเบียบฯ
ที่ ตง 0023.4/2261
9 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
กฏหมายระเบียบฯ
ขอเชิญประชุม [อ่าน 1 คน]
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.4/172
11 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
บริหารทั่วไป
ตง 0023.1/2304
10 กุมภาพันธ์ 2559
10 ก.พ. 2559
 
   ต้องการด่วน Khua : 2016-02-05 (ตอบ 0)
   รับโอนย้าย 2 ตำแหน่ง bangmark : 2016-01-29 (ตอบ 0)
   รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี Panchaporn : 2016-01-04 (ตอบ 0)
   อบต.ละมอ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 .. Lamo : 2015-12-22 (ตอบ 0)
   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา/นักบ.. wanlapa425.. : 2015-12-14 (ตอบ 0)
   หาคนแทน chalao : 2015-12-08 (ตอบ 0)
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
122 คน
เมื่อวาน :
136 คน
เดือนนี้ :
5,327 คน
เดือนที่แล้ว :
11,262 คน
ปีนี้ :
16,589 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
323,837 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.146.211.211
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas