หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2558
 
จำนวนหนังสือ 277 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/3240
27 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
บริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/271
27 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
ส่งเสริมและพัฒน
ที่ ตง 0023.3/3010
24 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
การเงินบัญชีฯ
ที่ ตง 0023.5/266
26 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
กฏหมายระเบียบฯ
ที่ ตง 0023.4/270
27 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/3239
27 กุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 2558
บริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/268
26 กุมภาพันธ์ 2558
26 ก.พ. 2558
บริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/267
26 กุมภาพันธ์ 2558
26 ก.พ. 2558
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/263
26 กุมภาพันธ์ 2558
26 ก.พ. 2558
มาตรฐานฯ
ที่ ตง 0023.2/3205
26 กุมภาพันธ์ 2558
26 ก.พ. 2558
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
77 คน
เมื่อวาน :
188 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
10,107 คน
ปีนี้ :
20,895 คน
ปีที่แล้ว :
128,303 คน
ทั้งหมด :
214,641 คน
Online: 8 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.90.198.182
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas