หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 1398 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมและพัฒน
0023.3/972
8 ธันวาคม 2559
08 ธ.ค. 2559
มาตรฐานฯ
ที่ ตง 0023.2/ว 10233
8 ธันวาคม 2559
08 ธ.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/ว 10218
7 ธันวาคม 2559
07 ธ.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/15604
7 ธันวาคม 2559
07 ธ.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ตง 0023.3/ว 971
7 ธันวาคม 2559
07 ธ.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/ว 10200
7 ธันวาคม 2559
07 ธ.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 10222
7 ธันวาคม 2559
07 ธ.ค. 2559
มาตรฐานฯ
ที่ ตง 0023.2/ว 10216
7 ธันวาคม 2559
07 ธ.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/969
6 ธันวาคม 2559
06 ธ.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง0023.3/ว 10191
6 ธันวาคม 2559
06 ธ.ค. 2559
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
495 คน
เมื่อวาน :
627 คน
เดือนนี้ :
3,718 คน
เดือนที่แล้ว :
16,285 คน
ปีนี้ :
152,682 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
459,930 คน
Online: 15 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.147.196.37
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas