หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 875 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งเสริมและพัฒน
ตง 0023.3/ 827
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
มาตรฐานการบริหา
ตง 0023.2/ 822
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/ว8202
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
กฏหมายระเบียบฯ
ตง 0023.4/ว8204
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/830
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/826
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/825
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/ว8201
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
กฏหมายระเบียบฯ
ที่ ตง 0023.4/823
27 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 2559
ส่งเสริมและพัฒน
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 8180
26 กรกฎาคม 2559
26 ก.ค. 2559
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
130 คน
เมื่อวาน :
463 คน
เดือนนี้ :
10,187 คน
เดือนที่แล้ว :
11,545 คน
ปีนี้ :
84,801 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
392,049 คน
Online: 10 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.145.68.202
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas