หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 1057 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/14791
31 ต.ค.57
31 ต.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/14750
31 ตุลาคม 2557
31 ต.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/1047
31 ตุลาคม 2557
31 ต.ค. 2557
กลุ่มงานส่งเสริ
ที่ ตง 0023.3/14735
30 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/14443
27 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
บริหารงานทั่วไป
ที่ ตง.0023.1/1039
30 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/14706
30 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/14705
30 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
ส่งเสริมและพัฒน
ตง.0023.3/14703
30 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
ส่งเสริมและพัฒน
ตง.0023.3/14704
30 ตุลาคม 2557
30 ต.ค. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
295 คน
เมื่อวาน :
486 คน
เดือนนี้ :
11,568 คน
เดือนที่แล้ว :
11,568 คน
ปีนี้ :
106,539 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
171,982 คน
Online: 35 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.80.113.118
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas