หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2558
 
จำนวนหนังสือ 1468 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/18841
30 พฤศจิกายน 2558
01 ธ.ค. 2558
งานบริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/18839
30 พฤศจิกายน 2558
01 ธ.ค. 2558
กฏหมายระเบียบฯ
ที่ ตง 0023.4/18842
30 พฤศจิกายน 2558
01 ธ.ค. 2558
การเงินบัญชีฯ
ที่ ตง 0023.5/1509
30 พฤศจิกายน 2558
01 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/18840
30 พฤศจิกายน 2558
01 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/18845
1 ธันวาคม 2558
01 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/1506
30 พฤศจิกายน 2558
30 พ.ย. 2558
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/18740
30 พฤศจิกายน 2558
30 พ.ย. 2558
ส่งเสริมและพัฒน
ที่ ตง 0023.3/18739
30 พฤศจิกายน 2558
30 พ.ย. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/18699
27 พฤศจิกายน 2558
27 พ.ย. 2558
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
387 คน
เมื่อวาน :
505 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
9,861 คน
ปีนี้ :
104,801 คน
ปีที่แล้ว :
128,303 คน
ทั้งหมด :
298,547 คน
Online: 10 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.227.20.177
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas