หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 378 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/4092
11 เมษายน 2557
11 เม.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/369
11 เมษายน 2557
11 เม.ย. 2557
การเงินฯ
ที่ ตง 0023.5/370
11 เมษายน 2557
11 เม.ย. 2557
การเงินฯ
ที่ ตง 0023.5/368
11 เมษายน 2557
11 เม.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/371
11 เมษายน 2557
11 เม.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/367
10 เมษายน 2557
10 เม.ย. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/366
10 เมษายน 2557
10 เม.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ตง 0023.3/362
9 เมษายน 2557
09 เม.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/ 354
8 เมษายน 2557
09 เม.ย. 2557
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/3933
8 เมษายน 2557
09 เม.ย. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
137 คน
เมื่อวาน :
143 คน
เดือนนี้ :
3,972 คน
เดือนที่แล้ว :
10,809 คน
ปีนี้ :
32,028 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
97,471 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.83.133.189
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas