หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 979 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/ว 8649
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/554
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/ว8644
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/ว8645
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
มาตรฐานการบริหา
ด่วนที่สุด ตง 0023.2/ว 553
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ตง 0023.5/552
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กลุ่มงานการเงิน
ที่ ตง 0023.5/ว 8637
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กฎหมายฯ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.4/ว 8636
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
กฎหมายฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.4/ว 8635
24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 2559
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/ว 8627
23 สิงหาคม 2559
23 ส.ค. 2559
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
433 คน
เมื่อวาน :
497 คน
เดือนนี้ :
8,237 คน
เดือนที่แล้ว :
11,541 คน
ปีนี้ :
94,392 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
401,640 คน
Online: 11 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.225.22.139
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas