หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 
จำนวนหนังสือ 1123 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/ว 9093
27 กันยายน 2559
28 ก.ย. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/9091
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
มาตรฐานการบริหา
ที่ ตง 0023.2/ว 9092
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 9088
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
กฎหมายฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.4/ว 9087
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 9090
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว 9089
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.3/ว 9086
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
กฎหมายฯ
ตง 0023.4/705
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/703
27 กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
363 คน
เมื่อวาน :
648 คน
เดือนนี้ :
14,934 คน
เดือนที่แล้ว :
10,723 คน
ปีนี้ :
111,812 คน
ปีที่แล้ว :
113,502 คน
ทั้งหมด :
419,060 คน
Online: 23 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.227.14.23
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas