หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2557
 
จำนวนหนังสือ 1029 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/1020
24 ตุลาคม 2557
24 ต.ค. 2557
งานบริหารทั่วไป
ที่ ตง 0023.1/1106
24 ตุลาคม 2557
24 ต.ค. 2557
กลุ่มงานส่งเสริ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/10104
24 ตุลาคม 2557
24 ต.ค. 2557
กลุ่มงานส่งเสริ
ตง 0023.3/1013
24 ตุลาคม 2557
24 ต.ค. 2557
มาตรฐานการบริหา
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.2/1010
22 ตุลาคม 2557
22 ต.ค. 2557
มาตรฐานการบริหา
ตง.0023.2/1008
22 ตุลาคม 2557
22 ต.ค. 2557
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/1005
21 ตุลาคม 2557
21 ต.ค. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/1004
20 ตุลาคม 2557
20 ต.ค. 2557
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/1003
20 ตุลาคม 2557
20 ต.ค. 2557
กลุ่มงานมาตรฐาน
ที่ ตง 0023.2/14237
20 ตุลาคม 2557
20 ต.ค. 2557
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
469 คน
เมื่อวาน :
234 คน
เดือนนี้ :
8,653 คน
เดือนที่แล้ว :
11,949 คน
ปีนี้ :
103,624 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
169,067 คน
Online: 10 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.167.177.111
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas