หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2558
 
จำนวนหนังสือ 95 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การเงินบัญชีและ
ที่ ตง 0023.5/1305
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
การเงินบัญชีและ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.5/1242
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/1241
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
ส่งเสริมและพัฒน
ที่ ตง 0023.3/1208
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/78
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.3/1192
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ด่วนมาก ที่ ตง 0023.3/1196
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
การเงินฯ
ตง 0023.5/1191
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
การเงินบัญชีและ
ตง 0023.5/10231195
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
ส่งเสริมฯ
ที่ ตง 0023.3/1193
23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 2558
 
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าการบริการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
 
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
171 คน
เมื่อวาน :
222 คน
เดือนนี้ :
8,159 คน
เดือนที่แล้ว :
11,053 คน
ปีนี้ :
8,159 คน
ปีที่แล้ว :
128,303 คน
ทั้งหมด :
201,905 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.166.39.179
23. เม.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปท.ในจังหวัด
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
สานฝัน... การศึกษาท้องถิ่น
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ประมวลจริยธรรม
ระบบ KM laas